Skip to content

Mens versus machine

Wie is bang voor ChatGPT? Ik niet.

Want wat is het verschil tussen een mens en een machine? Precies, een mens heeft een hart en een ziel en een machine niet.

Dit is het verschil tussen echte intelligentie en kunstmatige intelligentie.

Toen de computer werd uitgevonden, waren mensen bang dat ze geen werk meer zouden overhouden. Het tegendeel bleek waar. En dan heb ik het niet over bullshit banen.

Dus is de komst van machines als ChatGPT een zegen of een bedreiging? Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Zoals met alles.

Als mens zijn wij geprogrammeerd om te overleven. Dit is hele oude programmering, programmering van ver voor het computertijdperk. Onze hersenen verbruiken de meeste energie van ons hele lichaam, dus is het van overlevingsbelang om die zo min mogelijk te gebruiken. Dit doen we dan ook massaal.

Meer dan 99% van alles wat we denken, voelen en doen, doen we op de automatische piloot, onbewust, volledig automatisch. Je bewust worden van je automatische patronen, en dan vooral de belemmerende patronen, is dan ook stap 1 van het doorbreken hiervan.

Hoe meer je je bewust wordt van je automatische patronen en hoe meer je kiest voor wat wel bij je hart en ziel past, des te meer mens je je gaat voelen. En dus geen machine.

ChatGPT is gecreëerd door mensen en het wordt gevoed en opgeleid door mensen. En toch wordt het nooit een echt mens. Want het heeft geen hart en geen ziel. Het is een machine.

Een machine is bedoeld om jouw leven als mens makkelijker te maken. Hij neemt je zwaar, tijdrovend en saai werk uit handen en zorgt ervoor dat je tijd overhoudt voor echte toegevoegde waarde, voor wat jij met plezier en passie doet en voor wat in jouw leven belangrijk is voor jou.

Wanneer je onderneemt met hart en ziel is een machine dan ook geen bedreiging, maar een ondersteuning. Dan word jij geen slaaf van de machine, maar is de machine een instrument voor jou.

En dit geldt ook voor je mobiele telefoon.

Back To Top
error: Content is protected !!