Skip to content

Mens versus machine – het vervolg

Na mijn vorige artikel werd ik door diverse mensen uitgedaagd om een stuk tekst door mij geschreven te vergelijken met dat van chatGPT.

Die uitdaging ga ik graag aan!

Hieronder drie vragen met antwoorden, mens versus machine:

1. Beschrijf in 25 woorden wat belemmerende patronen zijn.

ChatGPT:
Belemmerende patronen zijn terugkerende gedragingen, denkwijzen of emoties die ons beperken in het bereiken van ons potentieel en welzijn.

Inge Smale:
Belemmerende patronen zijn die onbewuste, volledig automatische, zich herhalende gedachten, gevoelens en gedragingen die je weerhouden echt te leven en tot volledige zelfexpressie te komen.

2. Beschrijf in 75 woorden hoe belemmerende patronen ontstaan.

ChatGPT:
Belemmerende patronen ontstaan vaak door negatieve ervaringen en overtuigingen die we in ons leven hebben opgedaan. Deze kunnen leiden tot automatische reacties en gedragingen die niet langer functioneel zijn. Bovendien kunnen deze patronen worden versterkt door herhaling en bekrachtiging. We kunnen ook onbewust vasthouden aan beperkende gedachten en overtuigingen die ons ervan weerhouden ons volledige potentieel te bereiken. Het is daarom belangrijk om bewust te worden van deze patronen en stappen te ondernemen om ze te doorbreken.

Inge Smale:
Overlevingspatronen worden onbewust in onze hersenen gevormd vanaf onze jongste jaren, wanneer we het langst van alle diersoorten volledig afhankelijk zijn van verzorgers, niet alleen voor eten en onderdak, maar ook voor liefde, aandacht en aanmoediging. De mate waarin aan je behoeften is voldaan, de mate van veiligheid in die eerste hechting is bepalend voor hoe je ook als volwassene de wereld tegemoet treedt en de mate waarin oude patronen je in je leven belemmeren.

3. Beschrijf in 225 woorden hoe je belemmerende patronen doorbreekt.

ChatGPT:
Het doorbreken van belemmerende patronen vereist een bewustwordingsproces en een toewijding om actief te werken aan persoonlijke groei en verandering. Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen bij het doorbreken van belemmerende patronen:
1) Bewustwording: Het begint met het herkennen en identificeren van de belemmerende patronen die je ervaart. Dit kan gedaan worden door middel van zelfreflectie, introspectie, en het opmerken van patronen in je gedrag, emoties, of gedachten.
2) Identificeer de oorzaken: Probeer de onderliggende oorzaken van deze patronen te identificeren. Welke negatieve overtuigingen of ervaringen liggen ten grondslag aan deze patronen?
3) Uitdagen van beperkende overtuigingen: Ga actief de beperkende overtuigingen aan die deze patronen veroorzaken. Vraag jezelf af of deze overtuigingen echt waar zijn en hoe ze je leven negatief beïnvloeden.
4) Nieuwe gewoonten en patronen creëren: Vervang de belemmerende patronen door nieuwe gewoonten en patronen die bijdragen aan je persoonlijke groei en welzijn. Dit kan gedaan worden door middel van het stellen van doelen, het veranderen van je omgeving, en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
5) Oefening: Het doorbreken van belemmerende patronen vereist tijd, inspanning, en oefening. Wees geduldig en mild voor jezelf tijdens dit proces en blijf werken aan persoonlijke groei en verandering.
Het doorbreken van belemmerende patronen is een uitdagend maar bevrijdend proces. Door bewustwording, introspectie, en actief werken aan persoonlijke groei en verandering, kun je nieuwe en gezondere patronen in je leven creëren. Dit zal leiden tot een verbetering van je welzijn, prestaties en geluk.

Inge Smale:
Stap een van verandering is altijd bewustwording. Dus word je bewust van je gedachte, gevoel of gedrag dat niet volledig te rechtvaardigen is door de situatie. Iedereen krijgt weleens een lekke band, maar de vraag is hoe je daarmee om gaat. Je kunt het persoonlijk maken, iets wat net jou weer moet overkomen, je kunt hopen dat iemand je komt redden of je kunt verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en reageren. Doordat een brein geen tijd kent, is de eerste impuls van je brein om te reageren vanuit het gevoel van onveiligheid van het hulpeloze kind. En dan is veel meer levensgevaarlijk dan nu als zelfstandige volwassene reëel is. Je doorbreekt je patroon door je bewust te worden van je eerste impuls, volwassen te beoordelen of direct handelen wel echt nodig is en vervolgens als volwassene de situatie aan te gaan.

Daarnaast kun je het onbewust automatisch volgen van oude overlevingspatronen significant verminderen door als volwassene voor de veiligheid in jezelf te zorgen in plaats van die uit te besteden aan je partner of ervoor weg te vluchten. Meer dan 99% van wat je doet, doe je immers onbewust automatisch, dus hoe belangrijk is het dan om bekrachtigende in plaats van om belemmerende patronen te volgen.

Het menselijk brein is vervormbaar en het is nooit te laat om belemmerende patronen te vervangen door bekrachtigende patronen.

Tot zover. Ik ben benieuwd wat je vindt van de teksten en lees dit graag in je commentaar.

Schrijven kan de chatbot overigens wel, maar tellen niet, hij gebruikt 19, 77 en 237 woorden.

Tellen kan hij vast leren, maar wat hij niet kan leren is menselijk contact.

Hij ziet niet de mens achter de ondernemer, hij levert geen maatwerk dat precies nodig is en hij helpt niet de ondernemer zich bewust te worden van beperkende overtuigingen en belemmerende patronen.

Wat ik wel doe.

Dus ondersteunt de machine mij, zodat ik ondernemers kan helpen naar meer geluk, betere prestaties en een vervullend leven. Daar zijn we het wel over eens.

Back To Top
error: Content is protected !!