Ga naar hoofdinhoud

Patronen doorbreken: vervormbare herinneringen

Je ervaringen liggen in de vorm van herinneringen opgeslagen in je brein. Herinneringen zijn geen feitelijke weergave van een gebeurtenis, maar ze zijn altijd persoonlijk gekleurd en daarmee subjectief.

Inmiddels is wetenschappelijk onderbouwd dat herinneringen veranderd kunnen worden. ‘Reconsolidatie’ is het geheugenproces dat hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer je je iets herinnert, dan activeren je hersenen namelijk een spoor van hersencellen die elkaar via hun synapsen prikkelen. Na activering beginnen de hersencellen synapsen weg te halen, om even later weer nieuwe synapsen te vormen. Op deze manier wordt de herinnering eerst gewist en vervolgens opnieuw vastgelegd.

Net als voor nieuwe herinneringen, zijn ook voor opgehaalde herinneringen de energiebesparende breinfilters van toepassing. Je brein laat informatie weg, je brein vervormt informatie en je brein veralgemeniseert informatie. Dit doet je brein met alle informatie, dus ook met opgehaalde herinneringen. Daarom concluderen wetenschappers dat herinneringen vervormbaar zijn.

Waarom werkt ons brein op deze manier? Waarom zijn onze herinneringen niet alleen te raadplegen, maar worden ze iedere keer dat we ze ophalen weer anders opgeslagen? Zoals je weet scant onze amygdala volautomatisch en volcontinu onze huidige situatie op mogelijk gevaar. Hiervoor vergelijkt hij de informatie over de huidige situatie met onze opgeslagen herinneringen en daarop trekt hij de conclusie veilig of niet veilig. Onze opgeslagen herinnering is dus de meetlat waaraan onze amygdala onze veiligheid nu afmeet. En daarmee is het adequate voorspellende vermogen van de herinnering bepalend voor onze overleving nu.

Het goede nieuws is dat we van deze wetenschap gebruik kunnen maken, zeker bij nare herinneringen. Iedere keer dat we een herinnering ophalen, vervormen en opslaan, hebben we de keuze of we onze herinnering positief vervormen of negatief. Kiezen we er bijvoorbeeld voor om humor of een ander goed gevoel toe te voegen aan de herinnering? Of slaan we onze herinnering negatiever op, door het verdriet en de pijn te benadrukken en te vergroten?

Je kunt nu hulp inschakelen bij trauma’s, fobieën en verslavingen om hiervan gebruik te maken en herinneringen positief te vervormen!

Back To Top
error: Content is protected !!